Investor

Investor (INVE) grundades av familjen Wallenberg 1916 och är idag Sveriges största investmentbolaget. Investor skapar värde genom att äga globala världsledande bolag långsiktigt.

Substansrabatten har snittat runt 30% sedan starten som tillsammans med en låg förvaltningskostnad gör att jag gärna äger bolaget under många år.

VD Investor: Johan Forssell
Ordförande Investor: Jacob Wallenberg
Investors börsvärde: 370 miljarder kronor

Mitt GAV: 496 kr

← Till portföljen

Senast uppdaterad: 2020-06-27