Aktieportföljens första månad

Idag är det en månad sen jag startade min nya aktieportfölj. Då som nu innehåller portföljen endast tre aktier. En portfölj med så få innehav kan absolut ses som hög risk, men jag är inte intresserad av att diversifiera bara för sakens skull. Jag är dock alltid på jakt så portföljen kommer utökas med tiden.

Aktieportföljen är ned 1,06% sin första månad. Från start, och fortfarande, ligger jag ca 20% cash. Osäkerheten kring Covid-19 och vilken påverkan pandemin kommer ha på ekonomin gör att en del extra likvider känns rätt för mig just nu. Men den långsiktiga målsättningen är att ligga runt 10% cash för att kunna agera vid framtida turbulens.

Utveckling första månaden.
Portföljen: -1,06%
Volati: +6,04%
Investor B: -1,56%
MedCap: -12,13%

2020-06-26 | Aktiera